Categorie Archief Geen categorie

doorcallfactory

Software testen

Steeds meer Nederlandse ondernemingen laten hun (Nederlandstalige) software in Suriname testen. Waarom is Suriname geschikt om uw testactiviteiten uit te laten voeren?

  • Men spreekt, schrijft en begrijpt de Nederlandse taal uitstekend
  • Gerenommeerde opleidingsinstituten zijn er gevestigd zoals de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus),Hogeschool InHolland Suriname, IBW Hogeschool Suriname en men kan studeren via diverse long distance learning instituten
  • Het tijdsverschil van 4 uur (in wintertijd) en 5 uur (in zomertijd) biedt voordelen. In Suriname kan er nog minimaal 5 uur langer doorgetest worden zodat de testresultaten de volgende ochtend in Nederland beschikbaar zijn voor beoordeling
  • Stabiele internetverbindingen
  • Suriname is een lagelonenland, dus u bent veel voordeliger uit

Bij het testen van software zijn diverse testmethodieken en testtools te gebruiken. Zo hebben wij veel ervaring met de TMap testmethodiek. Verder zijn we bekend met testtools zoals WinRunner en TestDirector.
Deze ervaring hebben we opgedaan bij De Nederlandsche Bank, Robeco, Rabobank Nederland en Rabobank International.

doorcallfactory

ICT Suriname

Met de komst van ICT studies opleidingen in Suriname begint Suriname interessanter te worden voor het uitbesteden van ICT werkzaamheden.

Naast het ontwikkelen van programma’s in PHP voor websites, worden ook steeds meer apps in Suriname ontwikkeld. Apps die geschikt zijn voor de iPhone (iOS) en Android mobiele toestellen (waaronder Samsung) en verkrijgbaar zijn in de App Store van Apple en Google Play voor Android mobieltjes.

Naast het grote voordeel van lage kosten, heeft het ontwikkelen van software en apps in Suriname als voordelen dat de mensen de Nederlandse taal spreken en schrijven, kennis hebben van Nederlandse markt en minstens 4 uur langer doorwerken nadat de Nederlandse bedrijven zijn gesloten. Bij het testen van de apps en software levert dit tijdsverschil grote voordelen op.

doorcallfactory

BPO Suriname

Business Process Outsourcing (BPO) houdt in het uitbesteden van specifieke bedrijfsprocessen naar een externe partij. Hierbij kunt u denken aan human resource, administratieve of financiële processen. Maar ook front office werkzaamheden zoals een telefoonreceptie of klantenservice.

doorcallfactory

Callcenter Suriname

CallFactory Suriname is het callcenter in Suriname als het gaat om het uitbesteden van werk tegen een lage prijs. Met een professioneel management, zeer ervaren teamleiders en gedreven medewerkers voeren we sinds 2007 verschillende werkzaamheden uit voor Nederlandse en Belgische bedrijven.

Behalve een aantrekkelijke prijs, vinden opdrachtgevers het belangrijk dat er kwaliteit wordt geleverd, dat er continuïteit is in de werkzaamheden en dat er opbouw van kennis en ervaring plaatsvindt zodat er sprake kan zijn van een lange termijn samenwerking. Vrijwel al onze opdrachtgevers werken al jaren samen met ons! Dit betekent dat we elkaars taal spreken, als gelijkwaardige partners kunnen praten over oplossingen en samen kunnen groeien.

Als een van de eerste callcenters in Suriname weten we als geen ander hoe we klanten uit Nederland en België kunnen ondersteunen. Vakinhoudelijke kennis is hierbij belangrijk, maar ook kennis van de Nederlandse en Belgische consumentenmarkt.

Zo is CallFactory vrij snel na de oprichting van het bedrijf Companyweb in België door hen ingeschakeld voor de invoer van data over Belgische ondernemingen die gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Hierbij ging het om publicaties van vennootschappen (oprichtingen, ontslagen, benoemingen, wijzigingen maatschappelijke zetel) die onze medewerkers invoerden. Dankzij de vakkundige invoer van onze medewerkers in Suriname konden klanten van Companyweb eenvoudig op ondernemingsnummer of naam van de onderneming zoeken waarna men de publicaties uit het Staatsblad kon inzien. Door de lage kosten van onze medewerkers in Suriname voor de invoer van data voor Companyweb, ontstond er meer ruimte voor marketing en andere activiteiten waardoor Companyweb kon uitgroeien tot een miljoenenbedrijf op het gebied van Belgische handelsinformatie.

 

 

doorcallfactory

Data entry Suriname

Ook op het gebied van dataentry werkzaamheden in Suriname heeft CallFactory zeer ruime ervaring. Doordat we niet alleen Surinaamse medewerkers in dienst hebben, maar ook medewerkers die afkomstig zijn uit Nederland (remigranten), hebben we veel kennis in huis over de Nederlandse consumentenmarkt. Bij sommige opdrachten is deze kennis en ervaring een noodzaak.
Bij dataentry werkzaamheden is de kwaliteit van de ingevoerde data van groot belang. Dit is het eerste aspect waar we ons op richten. Nadat de kwaliteit van de ingevoerde data goed is bevonden door de opdrachtgever wordt er gefocust op de snelheid.
Een aantal opdrachtgevers vindt het belangrijk dat er snel opgeschaald kan worden bij piekbelastingen en dat er minder medewerkers worden ingezet wanneer er minder werkaanbod is. CallFactory kan uitstekend in deze behoefte voorzien door vooraf een goede resourceplanning te maken.

Werkwijze bij datainvoer

De gebruikte informatiebronnen voor dataentry werkzaamheden kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn variërend van papieren antwoord- of enquêteformulieren, ingescande documenten in PDF formaat tot jpeg/gif bestanden en online systemen.
De bewerkingshandelingen kunnen zijn: 1 op 1 invoeren van de gegevens, een dataverrijkingsslag uitvoeren of gegevens controleren en goedkeuren.
Kijken we naar de vorm waarin uiteindelijk de data opgeslagen wordt dan kan dit een Word of Excel bestand zijn, maar ook een online systeem die toegankelijk is voor de Surinaamse callagents om de gegevens op een gestructureerde wijze in te voeren.

De toepassingen voor het invoeren van data in Suriname zijn zeer uitgebreid. Enkele voorbeelden van opdrachten die we uitgevoerd hebben zijn:

Data controleren en data verrijken

Voor een Belgische opdrachtgever die actief is op het gebied van handelsinformatie en B2B marketing hebben we ruim 8 jaar lang gegevens uit een online systemen met PDF bestanden gecontroleerd en verrijkt. De verrijkte gegevens werden in een online database ingevoerd die vervolgens doorverkocht werden aan bedrijven die handelsinformatie wilden opvragen van ondernemingen in België. Door de zorgvuldige controle en invoer van data door CallFactory en de lage kosten door het werk uit te besteden aan CallFactory Suriname, is de opdrachtgever thans in staat om de concurrentie aan te gaan met spelers zoals Graydon, Eurodb en Dun & Bradstreet.

Producten invoeren voor webwinkel

Onze opdrachtgever heeft een webwinkel op het gebied van dierenbenodigdheden. Veel van de producten van de leverancier staan in een papieren catalogus of online op de site van de leverancier. De omschrijvingen zijn echter in het Engels of in het Nederlands maar zijn dan summier weergegeven. CallFactory heeft de opdracht gekregen om de producten in te voeren in de CMS (contentmanagementsysteem) van de webwinkel. Naast het invoeren van de productinformatie hebben we de omschrijvingen op een SEO vriendelijke manier ingevoerd zodat de producten beter door Google gevonden kunnen worden.

doorcallfactory

Uitbesteden werk Suriname

Uitbesteden naar het buitenland kan in verschillende vormen: nearshoring (uitbesteden in de nabijheid, bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Polen) en offshore outsourcing (uitbesteden naar een overzees continent). Offshoring naar lagelonenlanden is de nieuwste trend in het begin van de 21e eeuw, met als voornamelijk argument het besparen van kosten.

Suriname is de ideale locatie voor een Nederlandstalig callcenter. Er wordt Nederlands gesproken, men heeft een goed opleidingsniveau, door de lage loonkosten kunnen bedrijven tegen relatief lage kosten werk uitbesteden, men heeft vaak affiniteit met de Nederlandse cultuur en het tijdsverschil kan een groot voordeel opleveren.

doorcallfactory

Offshoring Suriname

Uitbesteden naar het buitenland kan in verschillende vormen: nearshoring (uitbesteden in de nabijheid, bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Polen) en offshore outsourcing (uitbesteden naar een overzees continent). Offshoring naar lagelonenlanden is de nieuwste trend in het begin van de 21e eeuw, met als voornamelijk argument het besparen van kosten.

Suriname is de ideale locatie voor een callcenter. Er wordt Nederlands gesproken, men heeft een goed opleidingsniveau, door de lage loonkosten kunnen bedrijven tegen relatief lage kosten werk uitbesteden, men heeft vaak affiniteit met de Nederlandse cultuur en het tijdsverschil kan een groot voordeel opleveren.

Offshoring naar Suriname is voor steeds meer branches de ideale oplossing. We komen offshoring naar Suriname tegen in de ICT branche, bij webwinkels, telemarketingbedrijven en vele andere branches. Offshoring naar Suriname levert vaak grote kostenbesparingen op. Offshoring naar Suriname is ook interessant vanwege het tijdsverschil. Verder is offshoring naar Suriname een interessante optie indien men flexibele arbeid nodig heeft. Waar men wel rekening mee dient te houden bij offshoring naar Suriname is de frequentie van communicatie.
Doordat men elkaar op afstand spreekt kan bij offshoring een misverstand snel ontstaan. Overigens net als bij normaal emailverkeer. Om van offshoring naar Suriname een succes te maken dient men gebruik te maken van een mix aan communicatiemethoden zoals webconferencing, email en telefonie. Hiernaast is bij offshoring van belang dat men het tijdsverschil optimaal benut.

doorcallfactory

Outsourcing Suriname

Van uitbesteding of outsourcing naar Suriname is sprake, zodra een organisatie besluit om een deel van haar bedrijfsprocessen uit te besteden aan een callcenter in Suriname. Bij het outsourcen van werkzaamheden aan eencallcenter in Suriname is het van belang dat er vooraf duidelijk in kaart is gebracht welk deel van de bedrijfsprocessen in aanmerking komt voor outsourcing. Aangezien Suriname zich op meer dan 8000 km afstand bevindt van Nederland en Belgie, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met het callcenter in Suriname t.a.v. de onderlinge communicatie. Snellere internetverbindingen en de komst van Skype en andere media voor videoconferencing hebben bijgedragen aan een gemakkelijkere manier van communiceren met callcenters in Suriname.
Callcenters in Suriname hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De eerste callcenters in Suriname ontstonden na het jaar 2001, weliswaar met gebrekkige internetverbindingen. De callcenters waren vaak aangewezen op dure satellietverbindingen waarmee het uiteindelijk voor de Surinaamse callcenters moeilijk werd om hun bedrijf rendabel te maken. In de afgelopen jaren heeft er een “shake-out” plaatsgevonden bij Surinaamse callcenters. Enerzijds begrijpelijk, veel Surinaamse callcenters werkten samen met Nederlandse callcenters die het door de economische crisis moeilijk kregen. Anderzijds heeft het ontbreken van structurele opdrachtgevers veel callcenters in Suriname de das omgedaan.

De economische recessie heeft nog niet geleid tot een toename van outsourcing naar Suriname. Kennelijk is outsourcing als begrip duidelijk bij het bedrijfsleven, maar outsourcing naar Suriname specifiek is nog een redelijk braakliggend terrein. Op de vraag die gesteld wordt aan Nederlandse en Belgische bedrijven over mogelijke outsourcing naar Suriname geeft meer dan de helft aan dat men outsourcing naar Suriname nooit heeft beschouwd als een oplossing om kosten te besparen. Dat outsourcing naar Suriname niet hoog op de agenda staat heeft er ook mee te maken dat men zich niet bewust is van het Nederlands taalniveau en de sterke affiniteit met Nederland en Belgie.
Een kleine groep ondernemers actief in de callcenterbranche in Suriname wil outsourcing naar Suriname meer aandacht geven. Middels de callcenterdagen in Utrecht en een Nederlandse desk voor outsourcing naar Suriname wil men dit bereiken. De bedrijven die outsourcing naar Suriname overwegen bezoeken vaak Suriname om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die Surinaamse callcenters hen te bieden hebben en om een idee te krijgen over de economische situatie van Suriname.

Dat outsourcing naar Suriname steeds meer vorm gaat krijgen staat vast. Suriname is naast Nederland het enige land ter wereld met de meeste Nederlandssprekenden mensen. Een recent onderzoek waarin het bedrijfsleven gevraagd is of men outsourcing naar Suriname meer prioriteit gaat geven indien de economie verslechtert wordt positief beantwoord. Dat outsourcing niet alleen een zakelijke maar voor een deel ook een gevoelsmatige kwestie is wordt beaamd. Het is immers in eerste instantie een enge gedachte om de outsourcing van belangrijke werkzaamheden te laten doen in een ander land. Gelukkig zorgen de dagelijkse vliegverbindingen naar Suriname en de moderne communicatiemiddelen ervoor dat men de bezwaren tegen outsourcing spoed laat vallen.
Outsourcing naar Suriname is zeker een optie om te overwegen!

doorcallfactory

Whatsapp berichten

Klanten kiezen steeds meer gemak en maken vaker gebruik van Whatsapp om te communiceren met bedrijven.

doorcallfactory

Facilitair callcenter

CallFactory Suriname biedt verschillende mogelijkheden om samen te werken. Doordat ons kantoorpand over aparte kamers beschikt krijgt elke opdrachtgever een eigen ruimte toegekend. De medewerkers kunnen  zich daardoor richten op de eigen werkzaamheden zonder dat zij hinder ondervinden van andere projectactiviteiten.

 

CallFactorySuriname.com agents