Outsourcing Suriname

doorcallfactory

Outsourcing Suriname

Van uitbesteding of outsourcing naar Suriname is sprake, zodra een organisatie besluit om een deel van haar bedrijfsprocessen uit te besteden aan een callcenter in Suriname. Bij het outsourcen van werkzaamheden aan eencallcenter in Suriname is het van belang dat er vooraf duidelijk in kaart is gebracht welk deel van de bedrijfsprocessen in aanmerking komt voor outsourcing. Aangezien Suriname zich op meer dan 8000 km afstand bevindt van Nederland en Belgie, is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met het callcenter in Suriname t.a.v. de onderlinge communicatie. Snellere internetverbindingen en de komst van Skype en andere media voor videoconferencing hebben bijgedragen aan een gemakkelijkere manier van communiceren met callcenters in Suriname.
Callcenters in Suriname hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De eerste callcenters in Suriname ontstonden na het jaar 2001, weliswaar met gebrekkige internetverbindingen. De callcenters waren vaak aangewezen op dure satellietverbindingen waarmee het uiteindelijk voor de Surinaamse callcenters moeilijk werd om hun bedrijf rendabel te maken. In de afgelopen jaren heeft er een “shake-out” plaatsgevonden bij Surinaamse callcenters. Enerzijds begrijpelijk, veel Surinaamse callcenters werkten samen met Nederlandse callcenters die het door de economische crisis moeilijk kregen. Anderzijds heeft het ontbreken van structurele opdrachtgevers veel callcenters in Suriname de das omgedaan.

De economische recessie heeft nog niet geleid tot een toename van outsourcing naar Suriname. Kennelijk is outsourcing als begrip duidelijk bij het bedrijfsleven, maar outsourcing naar Suriname specifiek is nog een redelijk braakliggend terrein. Op de vraag die gesteld wordt aan Nederlandse en Belgische bedrijven over mogelijke outsourcing naar Suriname geeft meer dan de helft aan dat men outsourcing naar Suriname nooit heeft beschouwd als een oplossing om kosten te besparen. Dat outsourcing naar Suriname niet hoog op de agenda staat heeft er ook mee te maken dat men zich niet bewust is van het Nederlands taalniveau en de sterke affiniteit met Nederland en Belgie.
Een kleine groep ondernemers actief in de callcenterbranche in Suriname wil outsourcing naar Suriname meer aandacht geven. Middels de callcenterdagen in Utrecht en een Nederlandse desk voor outsourcing naar Suriname wil men dit bereiken. De bedrijven die outsourcing naar Suriname overwegen bezoeken vaak Suriname om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die Surinaamse callcenters hen te bieden hebben en om een idee te krijgen over de economische situatie van Suriname.

Dat outsourcing naar Suriname steeds meer vorm gaat krijgen staat vast. Suriname is naast Nederland het enige land ter wereld met de meeste Nederlandssprekenden mensen. Een recent onderzoek waarin het bedrijfsleven gevraagd is of men outsourcing naar Suriname meer prioriteit gaat geven indien de economie verslechtert wordt positief beantwoord. Dat outsourcing niet alleen een zakelijke maar voor een deel ook een gevoelsmatige kwestie is wordt beaamd. Het is immers in eerste instantie een enge gedachte om de outsourcing van belangrijke werkzaamheden te laten doen in een ander land. Gelukkig zorgen de dagelijkse vliegverbindingen naar Suriname en de moderne communicatiemiddelen ervoor dat men de bezwaren tegen outsourcing spoed laat vallen.
Outsourcing naar Suriname is zeker een optie om te overwegen!

Over de auteur

callfactory administrator